Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Den svenska partsmodellen – facket, arbetsgivarna och lönebildningen

Author:
 • Anders Kjellberg
Editor:
 • Åke Sandberg
Publishing year: 2019-02-12
Language: Swedish
Pages: 119-148
Publication/Series: Arbete & Välfärd : Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige
Document type: Book chapter
Publisher: Studentlitteratur AB
Additional info: Det här är en grundbok om arbetslivet, en bok om arbete, organisation, personal och ledning. Den ger en gedigen baskunskap och samtidigt självständiga perspektiv att diskutera i seminarier och bland samhällsintresserade. I grunden finns frågan: Hur ser dagens tendenser i arbetsliv och ekonomi ut, och vad betyder de för arbetets kvalitet och mening, för hälsa, inflytande, och maktrelationer på arbetsmarknaden? Tjugosju forskare från en rad universitet och högskolor och från olika ämnen har samarbetat för att skapa en helhetsbild, som är både perspektivrik och sammanhängande. Teman som produktiv välfärd och solidarisk individualism lyfts fram, liksom demokrati och utvecklande arbeten. Arbete & välfärd ger en empiriskt och teoretiskt grundad bild av det svenska arbetslivet, med historiska och internationella utblickar. Managementstrategier presenteras, och framför allt vad de betyder i människors arbete och liv. Boken är förankrad i såväl arbetsorganisation och arbetsplatser, som i ekonomi och arbetsmarknad i stort. Den svenska modell, som sökt förena värdighet i arbetslivet med välfärd och konkurrenskraft, har ifrågasatts och transformerats. Vi frågar oss nu: Hur robust är denna ”svenska modell” under tryck av globalisering och digitalisering?

Keywords

 • Sociology
 • partsmodellen
 • fackförening
 • fackförbund
 • svenska modellen
 • industrial relations
 • arbetare
 • tjänstemän
 • LO
 • TCO
 • Saco
 • lönebildning
 • förhandlingar
 • kollektivavtal
 • arbetsgivare
 • globalisering
 • segregering
 • klass
 • kön

Other

Published
 • ISBN: 9789144116310
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences