Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin

Author:
 • Anders Kjellberg
Editor:
 • Lars Lagergren
 • Annette Thörnquist
Publishing year: 2006
Language: Swedish
Pages: 177-239
Document type: Book chapter
Publisher: Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) & Arbetslivsinstitutet

Abstract english

Under 2006 publicerades av CKS (Centrum för kommunstrategiska studier, Norrköping) i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Linköpings universitet (Campus Norrköping) och Metalls avdelning 97 i Finspång boken "Finspång - en bit av folkhemmet. Sju uppsatser om ett industrisamhälle under 1900-talet". Ett av kapitlen är "Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin" (sid 177-239) av Anders Kjellberg. Här analyseras framväxten av koncernfackligt samarbete med utgångspunkt från de båda stora metallindustrierna i Finspång, dvs (1) turbinbolaget (under lång tid kallat STAL) som tillhört följande koncerner: Asea, ABB, Alstom och idag Siemens, samt (2) Finspongs Metallverk som 1942 köptes av Svenska Metallverken, som i sin tur förvärvades av Grängeskoncernen. Idag (2006) tillhör aluminiumdelen av metallverken SAPA och koppardelen Outokumpu (Outokumpu Copper förvärvades 2005 av riskkapitalbolaget Nordic Capital och bytte senare namn till Luvata Copper Products; 2011 köptes det av tyska koncernen Aurubis som samma år belutade avveckla hela verksamheten i Finspång och fram till 2013 flytta den till Holland och USA). Även det koncernfackliga samarbetet inom ett antal andra verkstads- och metallföretag berörs, liksom hur arbetsgivarnas och Metallindustriarbetareförbundets inställning till sådant samarbete förändrats med tiden.Övriga kapitel i boken är:

Sten O Karlsson "Som det rika landet Gosen. 1938 års Finspångsundersökning i backspegeln"

Mia Thorell "En nations främsta tillgång är barnen"

Torbjörn Andersson "Fotbollen i Finspång"

Zoran Slavnic "Finska och jugoslaviska gästarbetare i Finspång"

Lars Lagergren "Yrkesskolan i tiden. En konjunkturanpassad historia om samförstånd"

Annette Thörnquist "Asbestproblemets hantering vid en verkstadsindustri. Stal i Finspång"Boken vill lyfta fram en bit av den svenska 1900-talshistorien ur ett lokalt perspektiv. Syftet är att genom ett antal begränsade nedslag i en och samma lokala miljö belysa några drag i det svenska ”folkhemmets” utveckling. Miljön är Finspång, ett av många svenska samhällen som byggdes upp kring stora industrier. Ett återkommande tema i kapitlen är samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, myndigheter och folkrörelser, vilket problematiseras och diskuteras utifrån olika ansatser. I boken behandlas arbetarnas bostads- och levnadsvillkor, barnomsorgen, idrottsrörelsens etablering genom fotbollen, arbetskraftsinvandringen ur ett gästarbetarperspektiv, den lokala inbyggda yrkesskolan, det koncernfackliga samarbetet samt arbetarskyddet med fokus mot asbestproblemet. Följ med på en resa i tiden i industrisamhället Finspång!
The chapter "Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin" (pp. 177-239) by Anders Kjellberg analyzes the rise and development of trade union cooperation within groups in Swedish metal industry. Special attention is paid to the two large metal enterprises in Finspång, situated in the northern part of the province of Östergötland:

(1) the turbine company (for a long period of time called STAL), which were owned by the following groups: Asea, ABB, Alstom and today Siemens,

(2) the aluminium and copper company Finspongs Metallverk, in 1942 bought by Svenska Metallverken in Västerås, which in turn was acquired by the Gränges Group. Today (2006) the aluminium production belongs to the SAPA and the copper part to the Finnish-owned Outokumpu (in 2005 Outokumpu Copper was aquired by Nordic Capital and changed later name to Luvata; in 2011 the German Aurubis group bought Luvata Rolled Products and decided in the same year to move it to Holland and USA in 2013). The rise of union cooperation within other Swedish metal and engineering groups is also discussed as well as the attitudes of employers and the changing strategies of the Swedish Metalworkers' Union towards union group activities.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • industrial relations
 • sociologi
 • verkstadsklubb
 • fackklubb
 • industrisamhälle
 • partsrelationer
 • SIF
 • Metall
 • Finspång
 • Metallindustriarbetareförbundet
 • Siemens
 • SAPA
 • Outokumpu
 • koncernfackligt samarbete
 • arbetare
 • koncernfack
 • tjänstemän
 • fackliga organisationer
 • fackförening
 • fackförbund
 • folkhemmet
 • STAL
 • Asea
 • ABB
 • arbetsliv
 • sociology
 • sociologiska institutionen
 • arbetsmarknad
 • department of sociology
 • koncernfack
 • koncernfackligt samarbete
 • Metall
 • Finspång
 • Västerås
 • Stockholm
 • STAL
 • Asea
 • ABB
 • Siemens
 • Svenska Metallverken
 • verkstadsklubb

Other

Published
 • Arbetsgivarorganisationers kulturer och strategier
 • ISBN: 91-89336-38-0
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences