Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Hur kan fack och arbetsgivare samarbeta för att möta de utmaningar kollektivavtalsmodellen står inför – och är sådant samarbete möjligt?

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 2010
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Webb-publicering
Document type: Conference paper
Publisher: Nordens fackliga samorganisation (NFS)
Additional info: Anders Kjellbergs hemsida Kollektivavtal och Konkurrenskraft NFS seminarium 17 november 2010 09.00-10.10 Har kollektivavtalen bidragit till Nordens starka ställning i den globala ekonomin? Positiva och negativa aspekter på den nordiska kollektivavtalsmodellen under de senaste 25 åren. Huvudinledning: Kristine Neergaard, FAFO, 20 min Kommentarer: Hans Skov Christensen, ordförande Dansk Industri, och Sture Nordh, ordförande för TCO Sverige, 10 min vardera Diskussion: 25 min 10.30-11.30 Hur kan fack och arbetsgivare samarbeta för att möta de utmaningar kollektivavtalsmodellen står inför – och är sådant samarbete möjligt? Huvudinledning: Anders Kjellberg, Lunds Universitet, 15 min Kommentarer: Leo Lybaek Hansen, chef för arbetsrättsavdelningen vid LO Danmark, och Rolf Nygård, arbetsgivarorganisationen NHO i Norge. 10 min vardera Diskussion: 25 min 11.40-13.00 Lagstadgade minimilöner eller allmängiltiga avtal – hot eller möjligheter för den nordiska modellen? Inledningar: John Wahlstedt, jurist och förhandlare vid Teknikföretagen Sverige, om lagstadgade minimilöner och Jari Forss, vice VD för de finska skogsarbetsgivarna, om arbetsgivarerfarenheter av allmängiltiga avtal. 15 min vardera Kommentarer: Knut Bodding, chef för LO Norges förhandlingsavdelning, 10 min Diskussion: 30 min

Mer information om seminariet

Referat från seminariet inklusive power point-presentationer

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • NFS
 • sociologi
 • Nordens Fackliga Samorganisation
 • industrial relations
 • facklig organsationsgrad
 • sociology
 • arbetsgivare
 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • kollektivavtal
 • Finland
 • union density
 • fackförening
 • Norden
 • kollektivavtal
 • Norden

Other

Kollektivavtal och Konkurrenskraft
2010-11-17
Published
 • Union Density in a Global Perspective
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences