Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Ett fackligt landskap i omvandling

Author:
 • Anders Kjellberg
Editor:
 • Magnus Sverke
 • Johnny Hellgren
Publishing year: 2002
Language: Swedish
Pages: 27-51
Publication/Series: Medlemmen, facket och flexibiliteten: Svensk fackföreningsrörelse i det moderna arbetslivet
Document type: Book chapter
Publisher: Arkiv
Additional info: Anders Kjellbergs hemsida För mer information om boken
Tel 046-13 39 20, Fax 046-13 39 29, Epost: arkiv [at] arkiv-forlag [dot] m [dot] se
Hemsida Arkiv förlag

Abstract english

Det svenska fackliga landskapet befinner sig i stark omvandling. Ständiga sammanslagningar medför allt färre men större fackförbund, som å andra sidan hotas av sjunkande organisationsgrad, särskilt bland de unga. Den svenska fackföreningsstrukturen är fortfarande världens mest socialt segregerade genom uppdelningen i LO, TCO och SACO. Nya fackliga konstellationer framträder inte desto mindre på tvärs av de sociala och organisatoriska skiljelinjerna, såsom "Facken inom industrin". Idag utgör kvinnorna en majoritet av fackmedlemmarna och de med utländsk bakgrund en växande andel. Likaså är tjänstemännen numera fler än arbetarna, vilket minskat LO:s andel av fackmedlemmarna. Förutom att redovisa sådana förändringar av det fackliga landskapet diskuteras vad som får arbetare och tjänstemän att bli fackmedlemmar eller att avstå från medleskap.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • department of sociology
 • LO
 • fackförbund
 • TCO
 • SACO
 • fackförening
 • sociologiska institutionen
 • sociologi
 • arbetsmarknad
 • arbetsliv
 • sociology

Other

Published
 • White-collar Unions in an International Perspective
 • ISBN: 91 7924 156 5
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences