Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Kan fackets försvagning hejdas - facklig styrka och organisering i en globaliserad värld

Author:
 • Anders Kjellberg
Editor:
 • Ingemar Lindberg
 • Anders Neergaard
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Pages: 39-89
Publication/Series: Bortom horisonten. Fackets vägval i globaliseringens tid
Document type: Book chapter
Publisher: Premiss förlag
Additional info: Anders Kjellbergs hemsida

Information om boken

KAPITLETS INNEHÅLL:
Inledning, sid. 39
Fackets styrka - Sverige och andra länder, sid. 40
Strategisk makt, sid. 44
Den fackliga organisationsgradens utveckling i Sverige ur ett internatioenllt perspektiv, sid. 48
Dyrare a-kassa - fackligt medlemsras, sid. 55
Den fackliga arbetsplatsorganisationens strategiska roll för medlemsrekrytering, sid. 56
De svenska arbetsgivarnas organisationsgrad högre än löntagarnas, sid. 57
Ensidig brittisk decentralisering: låg fackanslutning och låg kollektivavtalstäckning i privat sektor, sid. 58
Kombinerad centralisering och decentralisering i Sverige, si. 59
Öppningsklausuler och arbetsgivarnas sjunkande organisationsgrad underminerar den tyska modellen, sid. 62
Facklig organisationsgrad och strukturella processer, sid 65
Vertikal desintegration försvårar facklig verksamhet, sid. 67
Avslutning: internationellt sett hög men fallande organisationsgrad i Sverige, sid. 72
Ekonomisk kris: höjd a-kasseavgift och krisavtal, sid 75
Fortsatt välorganiserade arbetsgivare i Sverige till skillnad från i Tyskland, sid. 77
Kort- och långsiktiga orsaker till facklig tillbakagång, sid. 78
Avsevärda internationella relationer, sid. 81
Globaliseringens följder för fackens handlingsmöjligheter, sid. 82
Förkortningar, sid. 86
Referenser, sid. 86

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • facklig organisationsgrad
 • vertikal desintegration
 • strukturell individualism
 • kollektivavtal
 • krisavtal
 • decentralisering
 • sociology
 • sociologi
 • globalisering
 • strategisk makt
 • makt
 • fackförening
 • facklig styrka
 • fackförening
 • globalisering
 • facklig styrka
 • organisationsgrad
 • partsreglering
 • statsreglering
 • arbetsmarknad
 • centralisering
 • decentralisering

Other

Published
 • Union Density in a Global Perspective
 • ISBN: 978-91-86743-17-8
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences