Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Arbetsgivarorganisationer och fackföreningar i ett föränderligt arbetsliv

Author:
 • Anders Kjellberg
Editor:
 • Casten von Otter
Publishing year: 2003
Language: Swedish
Pages: 345-376
Publication/Series: Arbetsliv i omvandling
Issue: 2003:8
Document type: Book chapter
Publisher: Lunds universitet, Institutionen för designvetenskaper (LTH)
Additional info: Anders Kjellbergs hemsida Boken kan beställas från Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet Klicka på Beställa publikation, välj sedan år 2003 och gå till skrift nr 8.

Mitt kapitel kan hämtas här

Hela boken kan laddas ned här

Abstract english

Internationellt sett har de fackliga organisationerna i Sverige på flera sätt mycket goda förutsättningar att verka för hållbara arbetsplatser. Hit hör den höga organisationsgraden, den välutbyggda fackliga arbetsplatsorganisationen, en relativ frånvaro av facklig rivalitet samt den långa traditionen av samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Sedan 1990-talet förefaller facken på många arbetsplatser ändå ha svårt att leva upp till rollen som aktiv förändringskraft. Metalls vision om det goda arbeten har i vissa avseenden havererat och vänts i sin motsats. Även medlemmarnas förväntningar på vad facket kan uträtta har avtagit de senaste femton åren. I kapitlet diskuteras orsakerna till denna utveckling och hur förändringar på arbetsgivarsidan kan komma att påverka framtidens arbetsplatser.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • industrial relations
 • fackliga organisationer
 • fackligt medlemskap
 • fackanslutning
 • fackförening
 • fackförbund
 • LO
 • arbetsmarknad
 • arbetsliv
 • department of sociology
 • facklig aktivitet
 • sociologiska institutionen
 • arbetsrätt
 • det goda arbetet
 • förbundssammanslagning
 • arbetsgivare
 • tjänstemän
 • arbetare
 • organisationsgrad
 • statsreglering
 • partsreglering
 • kollektivavtal
 • arbetsgivarorganisationer
 • Svenskt Näringsliv
 • TCO
 • SACO
 • SAF
 • sociology
 • sociologi
 • arbetsgivarförbund
 • arbetsgivarorganisation
 • fackförening
 • arbetsliv
 • SAF
 • LO
 • TCO
 • Saco

Other

Published
 • Arbetsgivarorganisationers kulturer och strategier
 • ISSN: 1404-8426
 • ISBN: 91-7045-680-1
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences