Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Ett nytt fackligt landskap - i Sverige och utomlands

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 2002
Language: Swedish
Pages: 44-99
Publication/Series: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia
Issue: 86-87
Document type: Journal article
Publisher: Arkiv förlag
Additional info: Anders Kjellbergs hemsida Om tidskriften Arkiv
Hemsida Arkiv förlag
Tel 046-13 39 20, Fax 046-13 39 29, Epost: arkiv [at] arkiv [dot] nu

Abstract english

Ur ett hundraårsperspektiv har arbetsmarknaden genomgått avsevärda förändringar. Majoriteten av löntagarna utgörs numera av tjänstemän. I Sverige svarar de även för majoriteten av fackmedlemmarna. De svenska fackföreningarna tillämpade redan tidigt en bred medlemsrekrytering, men till bilden hör också att Sverige har världens mest klassuppdelade fackliga rörelse. Inte minst för tjänstemännen har detta underlättat identifikationen med den egna fackföreningen, samtidigt som det stärkt sammanhållningen inom varje grupp (arbetare, akademiker resp. övriga tjänstemän). Vidare är mer än varannan svensk fackmedlem idag en kvinna, varav merparten finns inom privat eller offentlig service. De internationella variationerna är dock betydande, särskilt när det gäller tjänstemännens och kvinnornas fackliga anslutning. Detsamma kan sägas om de nationella industrial relations-systemen, som ofta kännetecknas av en betydande kontinuitet långt tillbaka i tiden. I den meningen är avståndet mellan sekelskiftena 1900 och 2000 inte så stort. Det är därför befogat att tala om en kombination av kontinuitet och förändring. I artikeln visas hur ett samspel av faktorer förklarar varför organisationsgraden internationellt sett är så hög som den är i Sverige och omvänt varför bl a USA har en låg facklig anslutning.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • company union
 • LO
 • tjänstemän
 • SACO
 • fackförbund
 • arbetare
 • facklig organisationsgrad
 • statsreglering
 • TCO
 • arbetsgivare
 • partsreglering
 • liberaler
 • socialdemokrati
 • industrial relations
 • partsrelationer
 • Metall
 • kollektivavtal
 • Verkstadsföreningen
 • strejkbryteri
 • VF
 • arbetsliv
 • injunction
 • sociology
 • föreningsrätt
 • job control
 • sociologiska institutionen
 • lockout
 • department of sociology
 • arbetsmarknad
 • arbetsgivarstrategi
 • SAF
 • sociologi
 • Fackförening
 • fackförening
 • LO
 • TCO
 • Saco
 • arbetsgivare
 • kollektivavtal

Other

Published
 • Arbetsgivarorganisationers kulturer och strategier
 • ISSN: 0345-0333
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences