Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Angående ESeG som socioekonomisk indelning (och för att ersätta SEI)

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 2016-12-01
Language: Swedish
Pages:
Document type: Other
Publisher: Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Additional info: SCB sände 11 januari 2016 ut en "Remiss om socioekonomisk indelning" (Dnr 2016/33) till bland annat Lunds universitet. När remisstiden gick ut hade universitetet inte besvarat den. När jag fick kännedom om SCB:s planer på att avveckla den svenska socioekonomiska indelningen SEI erbjöds jag av SCB att inkomma med synpunkter efter remisstidens utgång. Den 8 september 2017 deltog jag i en konferens i Stockholm som SCB arrangerade med representanter från de remissinstanser som var mest kritiska mot slopandet av SEI.

Abstract english

I remissvaret till SCB diskuteras om den socioekonomiska indelningen SEI kan ersättas av den ännu inte fastställda europeiska socioekonomiska indelningen ESeG

Keywords

 • Sociology
 • SEI
 • ESeG
 • socioeknomisk indelning
 • klass
 • organisationsgrad
 • arbetare
 • tjänstemän
 • SCB
 • sociologi
 • SSYK 2012

Other

Published
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences