Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken

Author:
 • Olle Frödin
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 2017-03-14
Language: Swedish
Pages: 84-102
Publication/Series: Arbetsmarknad & Arbetsliv
Volume: 23
Issue: 1
Document type: Journal article
Publisher: Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet

Abstract english

Sverige har sedan december 2008 liberalare regler för arbetskraftsinvandring från ”tredje land” (länder utanför EU/EES) än kanske något annat land. De nya reglerna gäller alla yrken oberoende av kvalifikationsgrad eller om det är fråga om ett bristyrke eller inte. Artikeln handlar om de cirka 500 arbetskraftsmigranter från tredje land som 2012 beviljades arbetstillstånd i restaurang- och städbranscherna i Stockholms stad. Många var "spårbytare" från asylansökan till arbetskraftsmigrant. Arbetskraftsinvandrarnas utsatta position belyses i artikeln. År 2012 hamnade varannan migrant med nytt arbetstillstånd i Stockholms restaurang- och städbranscher i företag utan kollektivavtal. Utblickar görs mot utvecklingen på riksnivå. Sedan 2011 har antalet beviljade nya arbetstillstånd i restaurang- och städbranscherna successivt minskat såväl i Stockholm som i Sverige i dess helhet. Tänkbara förklaringar diskuteras i artikeln. De tio vanligaste länderna som arbetskraftsmigranterna kommer från redovisas år för år och summerat för hela perioden 2009-2015. Den summerade listan toppas av Kina följt av Turkiet, Syrien, Irak, Thailand, Bangladesh, Mongoliet, Egypten, Pakistan och Iran. Hos arbetskraftsinvandrarna från Kina, som i Stockholm nästan utan undantag var kockar 2012, kunde i så gott som samtliga fall konstateras en etnisk/nationell koppling mellan migranten och arbetsgivaren.

Keywords

 • Sociology
 • arbetskraftsmigration
 • arbetskraftsinvandring
 • migration
 • arbete
 • tredje land
 • arbetstillstånd
 • låglöneyrke
 • lågkvalificerad
 • arbetskraft
 • bristyrke
 • kock
 • köksbiträde
 • restaurangbiträde
 • städare
 • restaurangbranschen
 • städbranschen
 • asyl
 • asylsökande
 • spårbyte
 • uppehållstillstånd
 • Kina
 • Turkiet
 • Mongoliet
 • Bangladesh
 • Syrien
 • Irak
 • kollektivavtal
 • hängavtal
 • Hotell & Restaurang
 • Fastighets
 • sociologi
 • sociology
 • organisationsgrad
 • Visita
 • Almega
 • informalisering
 • prekariat
 • ofria arbetare
 • Migrationsverket
 • etnicitet

Other

Published
 • Labour Migration, Trade Unions and Employers
 • Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare
 • Forskningsprojekt om arbetskraftsinvandring från tredje land: sammanfattning av resultaten
 • ISSN: 1400-9692
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences