Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Den svenska modellen i fara? Fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad. : Statistik och analyser: facklig medlemsutveckling, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning 2000-2023.

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 2019-05-22
Language: Swedish
Pages:
Document type: Report
Publisher: Arena Idé
Additional info: Redaktör: German Bender, Arena Idé

Abstract english

Den fackliga organisationsgraden i Sverige fortsatte att falla under 2018, det vill säga andelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund. Minskningen var något större i privat än i offentlig sektor och i likhet med året dessförinnan föll organisationsgraden bland både arbetare och tjänstemän, men nedgången var störst bland arbetarna. Förändringarna kan te sig små om man ser till enskilda år, men de senaste dryga tio åren har flera dramatiska förändringar skett av den fackliga organisationsgraden i Sverige Det övergripande mönstret är en kraftig tillbakagång för fackföreningsrörelsen när det gäller såväl antalet som andelen medlemmar, men utvecklingen rymmer stora variationer mellan förbund, sektorer och löntagargrupper. Denna rapport innehåller (1) en grundlig beskrivning av utvecklingen när det gäller organisationsgrad (på både fack- och arbetsgivarsidan), kollektivavtalstäckning och andra förändringar av partsmodellen; (2) en analys av de tänkbara orsakerna; (3) en framtidsprognos av den fortsatta utvecklingen.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Svenska modellen
 • organisationsgrad
 • fackförening
 • fackförbund
 • arbetsgivare
 • företag
 • LO
 • TCO
 • Saco
 • Svenskt Näringsliv
 • partsrelationer
 • medlemsutveckling
 • a-kassa
 • kollektivavtal
 • täckningsgrad
 • sociologi
 • sociology
 • medlemsavgift
 • Gent-system
 • Danmark
 • arbetare
 • tjänstemän
 • löntagare
 • utrikes födda
 • inrikes födda
 • medlemsrekrytering

Other

Published
 • Den svenska modellen: fack, arbetsgivare och kollektivavtal
 • ISBN: 978-91-985542-1-2
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences