Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning

Author:
 • Anders Kjellberg
Editor:
 • Bo Andersson
Publishing year: 2019-02-20
Language: Swedish
Pages: 201-211
Publication/Series: Medlingsinstitutets årsrapport 2018 : Avtalsrörelsen och lönebildningen 2018
Document type: Report chapter
Publisher: Medlingsinstitutet

Abstract english

Andelen anställda som omfattas av kollektivavtal ligger sedan flera år på omkring 90 procent. Nästan lika hög är organisationsgraden bland arbetsgivarna om man mäter den som andelen anställda på arbetsmarknaden med en arbetsgivare som är med i en arbetsgivarorganisation.
Den fackliga organisationsgraden har stabiliserats på närmare 70 procent, men med ökade skillnader mellan tjänstemän och arbetare. Fyra av tio privatanställda arbetare är i dag utan fackligt medlemskap.

Keywords

 • Sociology
 • Kollektivavtal
 • organisationsgrad
 • Fackförbund
 • arbetare
 • tjänstemän
 • arbetsgivare
 • hängavtal
 • täckningsgrad
 • arbetsgivarorganisation
 • Gentsystemet

Other

Published
 • Collective Bargaining in Europe
 • ISBN: 1650-8823
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences