Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Privattjänstemännens fackliga organisationsmiljö 1880-1930

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 2003
Language: Swedish
Pages: 3-14
Publication/Series: TAM-Revy
Issue: 2
Document type: Journal article
Publisher: TAM-Arkiv (f.d. Tjänstemannarörelsens arkiv och museum)

Abstract english

Framväxten av facklig organisering bland olika tjänstemannagrupper inom privat sektor redovisas i denna artikel. Det sker mot bakgrund av att den första större fackliga centralorganisationen i Sverige - DACO (De anställdas centralorganisation) - 1931 bildades just av privatanställda tjänstemän. Genom att använda en rad olika indikatorer på facklig orientering (första kollektivavtalet, första strejken etc) påvisas stora skillnader mellan olika tjänstemannaorganisationers väg in på den facklga banan.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • journalister
 • facklig organisering
 • maskinbefäl
 • bankmän
 • kontorister
 • handelstjänstemän
 • industritjänstemän
 • tjänstemän
 • förhandlingsrätt
 • arbetsledare
 • kollektivavtal
 • konfliktfond
 • ombudsman
 • normalkontrakt
 • DACO
 • HTF
 • sociologi
 • sociologiska institutionen
 • sociology
 • arbetsmarknad
 • department of sociology
 • arbetsliv
 • fartygsbefäl
 • radiotelegrafister
 • fackförening
 • Privattjänstemän
 • SALF
 • SIF
 • strejk
 • tjänstemän
 • tjänstemannarörelse
 • privattjänstemän
 • Daco
 • normalkontrakt
 • kollektivavtal
 • förhandlingsrätt
 • lag

Other

Published
 • White-collar Unions in an International Perspective
 • ISSN: 1654-6997
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences