Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Recension av Inga Hellberg: ”Det fackliga förtroendet. En studie av ombudsmän och experter 1950–1991”

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 1998
Language: Swedish
Pages: 153-158
Publication/Series: Arbetsmarknad & Arbetsliv
Volume: 4
Issue: 2
Document type: Review
Publisher: Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet
Additional info: Reviewed Work(s): Det fackliga förtroendet. En studie av ombudsmän och experter 1950–1991 (by Inga Hellberg) Anders Kjellbergs hemsida Länk till tidskriften Arbetsmarknad & arbetsliv
Länk till ARBLINE Skriv in "Arbetsmarknad & arbetsliv" (inom citat-tecken)i Fritext och klicka på OK så kommer alla artiklar i tidskriften 1995-2006 upp. De kan laddas ned i fulltext.

Abstract english

Artikeln recenserar Inga Hellbergs bok ”Det fackliga förtroendet. En studie av ombudsmän och experter 1950–1991” (Atlas 1997). Hellbergs studie behandlar professionaliseringstendenser hos ombudsmän och experter inom LO-området. Även Carl-Gösta Hanssons bok "Fackliga karriärer" (Borea 1996) tas upp till diskussion i artikeln, varvid frågan om facklig professionalisering vidgas till TCO- och SACO-sfärerna.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • department of sociology
 • sociologiska institutionen
 • sociology
 • sociologi
 • centralisering
 • förtroendevald
 • facklig organisation
 • SACO
 • TCO
 • Metall
 • facklig
 • facklig karriär
 • LO
 • Kommunal
 • professionalisering
 • fackligt ledarskap
 • ombudsman
 • facklig profession
 • ombudsmän
 • expert
 • fackförening
 • arbetsmarknad
 • arbetsliv
 • ombudsman
 • fackförening
 • expert
 • LO

Other

Published
 • ISSN: 1400-9692
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences