Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Facklig organisering och partsrelationer i Sverige och Danmark

Author:
 • Anders Kjellberg
Editor:
 • Flemming Ibsen
 • Steen Scheuer
Publishing year: 2000
Language: Swedish
Pages: 53-68
Publication/Series: Septemberforliget og det 21. århundrede. Historiske perspektiver og fremtidens dilemmaer
Document type: Book chapter
Publisher: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Abstract english

Den historiska framväxten av organisationsmönster och partsrelationer på arbetsmarknaden (industrial relations) i Danmark och Sverige jämförs. Särskild vikt läggs vid världens första huvudavtal, det danska Septemberforliget (1899) och dess betydelse för partsrelationernas utveckling i såväl Danmark som Sverige. Likheter och skillnader hos arbetsgivarnas tidiga organisering i de båda länderna behandlas relativt utförligt.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • arbetsliv
 • arbetsmarknad
 • department of sociology
 • sociologiska institutionen
 • sociology
 • fackförening
 • facklig organisering
 • arbetsgivarförening
 • huvudavtal
 • partsrelationer
 • industrial relations
 • Septemberforliget
 • partsreglering
 • Sverige
 • tillidsmand
 • HK
 • AC
 • FTF
 • DA
 • VF
 • lockout
 • SAF
 • riksavtal
 • jernindustrin
 • SACO
 • decemberkompromissen
 • LO
 • Hovedaftalet
 • Saltsjöbadsavtalet
 • TCO
 • Danmark
 • förhandlingsrätt
 • sociologi
 • arbetsrätt
 • fackförening
 • Danmark
 • Sverige
 • Septemberforliget
 • arbetsrätt

Other

Published
 • Nordisk Arbejdsgiverorganisering
 • ISBN: 87-574-0259-0
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences