Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

A-kassan: från medlemsras till socialbidragsnivå

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 2014-06-24
Language: Swedish
Publication/Series: Dagens Arbete
Document type: Newspaper article
Additional info: Helle Kleins ledare i Dagens Arbete 21/8 2014 "Svenska modellen går sönder" kommenterar Anders Kjellbergs debattartikel.

Abstract english

Fortfarande vid slutet av mars 2014 stod 1,5 miljoner personer i arbetskraften utanför a-kassan trots att avgifterna i många fall sänktes väsentligt då den så kallade arbetslöshetsavgiften avskaffades 1 januari 2014. I artikeln hävdas att taket i arbetslöshetsförsäkringen måste höjas för att göra försäkringen mer attraktiv. Idag är de arbetslösas ersättning från a-kassan nästan nere på socialbidragsnivå (”försörjningsstödet”). I artikeln ges också en bakgrund till medlemsraset i fack och a-kassa åren 2007 och 2008 samt konsekvenserna av de differentierade a-kasseavgifterna 2007-2013.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • socialbidrag
 • LO
 • arbetslöshet
 • alliansregeringen
 • skattereduktion
 • medlemsavgift
 • organisationsgrad
 • tjänstemän
 • arbetare
 • fackförening
 • arbetslöshetsförsäkring
 • A-kassa
 • medlemsras
 • arbetslöshetsavgift
 • a-kassa
 • arbetslöshetskassa
 • arbetslöshetsförsäkring
 • socialbidrag

Other

Published
 • Union Density in a Global Perspective
 • ISSN: 1402-2974
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences