Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Partsrelationer och makt

Author:
 • Anders Kjellberg
Editor:
 • Margaretha Holmqvist
Publishing year: 2016
Language: Swedish
Pages: 60-86
Publication/Series: Makt och inflytande i arbetslivet
Document type: Book chapter
Publisher: Premiss förlag

Abstract english

Maktförhållandena på den svenska arbetsmarknaden har växlat mellan perioder av facklig offensiv och perioder då arbetsgivarna drivit utvecklingen i sin riktning. Utmärkande för Sverige är att parterna snarare än staten står för arbetslivets reglering. Det har inte hindrat att staten under vissa perioder uppträtt mer aktivt än under andra. I kapitlet anläggs ett 100-årsperspektiv på de svenska arbetsmarknadsrelationernas utveckling ur ett maktperspektiv. Därefter diskuteras olika dimensioner av facklig styrka och makt utifrån svensk och internationell horisont.

Keywords

 • Sociology
 • globalisering
 • konfliktkapacitet
 • storstrejk
 • MBL
 • LAS
 • Decemberkompromissen
 • industrial relations
 • Partsrelationer
 • makt
 • fackförening
 • arbetsmarknad
 • Verkstadsföreningen
 • Saf
 • LO
 • TCO
 • Saco
 • PTK
 • Facken inom industrin
 • sociologi
 • Saltsjöbadsavtalet
 • Medlingsinstitutet
 • förhandlingar
 • lönebildning
 • lönesättning
 • strejk
 • förhandlingsstyrka
 • facklig styrka
 • sociology
 • partsreglering
 • självreglering
 • statsreglering
 • storkonflikten 1980
 • arbetarrörelsen
 • offensiv
 • defensiv
 • Svenskt Näringsliv
 • stabiliseringsavtal
 • sjuksköterskeupproret

Other

Published
 • ISBN: 978-91-86743-53-6
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences