Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 2010
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports
Volume: 2010:1 (2013:1)
Document type: Report
Publisher: Department of Sociology, Lund University
Additional info: Anders Kjellbergs hemsida

Denna forskningsrapport är en uppdaterad och starkt utvidgad version av motsvarande avsnitt i Medlingsinstitutets årsrapport 2013 (se kapitel 3 och bilaga 3 i årsrapporten).

Ny uppdaterad och utvidgad upplaga april 2013. Senaste uppdatering 2 april 2015

Abstract english

Det fackliga medlemsras i Sverige som pågick under 2007 och 2008 upphörde år 2009 om man undantar några arbetargrupper i de privata tjänstenäringarna. På arbetsgivarsidan saknar det fackliga medlemsraset helt motsvarighet. Tvärtom kännetecknas arbetsgivarnas organisationsgrad av stabilitet (1995-2012). Detsamma gäller i stort sett även kollektivavtalens täckningsgrad (1995-2012). Mest uppmärksamhet ägnas åt den fackliga organisationsgradens utveckling under senare år och hur den kan förklaras. Två helt unika händelser i Sveriges moderna historia inträffade inom detta område under loppet av några få år. Först ett fackligt medlemsras utan motsvarighet sedan storstrejken 1909. Sedan att den fackliga organisationsgraden – till skillnad från under 1990-talskrisens början – inte steg då en högkonjunktur avlöstes av en av de djupaste lågkonjunkturer Sverige upplevt sedan 1930-talet. De växande avgiftsskillnaderna i a-kassan medverkade till att organisationsgradens förändringar mellan 2008 och 2009 avvek markant mellan olika löntagargrupper: plus två procentenheter hos tjänstemän i den privata tjänstesektorn, minus två procentenheter bland arbetare i samma sektor. För att förklara skillnaderna mellan olika arbetargrupper beaktas ett flertal faktorer, bland annat facklubbarnas utbredning och styrka i olika branscher. Skillnaden mellan arbetares och tjänstemäns organisationsgrad har därefter vuxit ytterligare: 73 procent fackanslutna tjänstemän 2013 mot 66 procent av arbetarna. År 2006 var både arbetares och tjänstemäns organisationsgrad 77 procent.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • kollektivavtal
 • a-kassa
 • fackförening
 • fackförbund
 • union density
 • arbetsgivarorganisationer
 • sociology
 • täckningsgrad
 • medlemskap
 • fackmedlem
 • arbetare
 • löntagare
 • tjänstemän
 • facklig organisationsgrad
 • arbetsgivare
 • Medlingsinstitutet
 • Anders Kjellberg
 • arbetsgivarnas organisationsgrad
 • Lunds universitet
 • medlemsras
 • Hotell och Restaurang
 • AEA
 • avgift
 • fackavgift
 • lågkonjunktur
 • trade union
 • konjunktur
 • arbetsgivarförbund
 • LO
 • Saco
 • IF Metall
 • sociologi
 • TCO

Other

Published
 • Union Density in a Global Perspective
2010:1 (2013:1)
 • ISBN: 91-7267-310-9
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences