Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Arbetskraftsinvandring från tredje land i restaurang- och städbranscherna

Author:
 • Olle Frödin
 • Anders Kjellberg
Editor:
 • Catharina Calleman
 • Petra Herzfeld Olsson
Publishing year: 2015
Language: Swedish
Pages: 150-199
Publication/Series: Arbetskraft från hela världen. Hur blev det med 2008 års reform?
Volume: Delmi Rapport nr 2015:9
Document type: Book chapter
Publisher: Delmi (Delegationen för migrationsforskning) Rapport nr 2015:9
Additional info: Antologin presenteras den 15 december 2015 på Rosenbad Konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm. Se vidare Delmis hemsida www.delmi.se Bokkapitlet har skrivits inom forskningsprojektet "Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare" (Forte) Errata: Sid 168: Antalet arbetskraftsmigranter från Syrien var 43, Egypten 32, Turkiet 24, Irak 21, Iran 18, Uzbekistand 11 samt Pakistan och Bolivia vardera 9. Tabell 5.2 sid 162: Summa städare som byter spår skall vara 85 (inte 83) = 15 hotellstädare + 70 "övriga städare".

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Arbetskraftsinvandring
 • arbetskraftsmigration
 • migrant
 • restaurangbranschen
 • städbranschen
 • arbetstillstånd
 • anställningserbjudande
 • asylsökande
 • spårbyte
 • Migrationsverket
 • kock
 • köksbiträde
 • restaurangbiträde
 • städare
 • certifiering
 • särskilda utredningskrav
 • Mongoliet
 • Kina
 • Bangladesh
 • segmentering
 • arbetsgivare
 • fackförbund
 • Hotell & Restaurang
 • kollektivavtal
 • sociologi
 • Sociology
 • arbetskraftsinvandring
 • arbetskraftsmigration
 • migration
 • asyl
 • uppehållstillstånd
 • spårbyte
 • restaurangbranschen
 • städbranschen
 • städare
 • restaurangbiträde
 • köksbiträde
 • kock
 • Migrationsverket
 • arbetstillstånd
 • kollektivavtal
 • hängavtal
 • Fackförening
 • arbetsgivare
 • småföretag
 • organisationsgrad

Other

Published
 • Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare
 • Labour Migration, Trade Unions and Employers
 • Forskningsprojekt om arbetskraftsinvandring från tredje land: sammanfattning av resultaten
 • ISBN: 978-91-88021-09-0
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences