Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Uppstod egnahemsrörelsen på landet eller i staden?

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 1999
Language: Swedish
Pages: 130-132
Publication/Series: Folkets Historia
Volume: Årgång 27
Issue: Nr 3-4 1999
Document type: Journal article
Publisher: Riksföreningen för Folkets Historia, Riksföreningen för Folkets Historia
Additional info: Anders Kjellbergs hemsida I artikeln framhålls att Kristberg inte var hemsocken för egnahemsrörelsens grundare kakelugnsmakaren Frans Wilhelm Johansson. Det är riktigt såtillvida att F W Johansson inte härstammade från denna socken (han var uppvuxen i Vårdsbergs socken sydost om Linköping), men däremot var han vid tiden för bildandet av Föreningen Egna Hem (FEH) bosatt i Kristbergs socken, närmare bestämt i sin hustru Wendela Liljas föräldrahem. Enligt tidskriften Egna Hem nr 2 1972 (jubileumsnummer FEH 80 år) var Johansson skriven på Sandbäcken, Kristbergs socken, då FEH rundades 1892.
Mer om Frans Wilhelm Johansson kan man läsa här i en sammanställning av Freddie Hallberg, Östergötlands museum
Om Föreningen Egna Hem:s verksamhet i Norrköping och dess förbindelser med Karlströms bruk se tidningsartikel i Folkbladet 2005 (kan laddas ned nedan)
Om bl a Föreningen Egna Hem kan man läsa i boken "Én skandinavisk boligmodell?" av Erling Annaniassen (Temahefte 1/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) genom att klicka här (se närmare sid 30-32).
I Anna Lindkvists doktorsavhandling "Jorden åt folket. Nationalföreningen mot emigration 1907-1925" (Institutionen för historiska studier, Umeå universitet 2007) tas egnahemsrörelsen upp. Om Föreningen Egna Hem kan man läsa på sid 158-160. För att ladda ned avhandlingen gå hit och klicka på fulltext

Abstract english

Artikeln diskuterar Per-Olof Remmares artikel "Föreningen Egna Hem i Motala - egnahemsrörelsens pionjär" (Folkets Historia nr 1 1998) samt går in på sambandet mellan egnahems- och rösträttsrörelserna i Östergötland. Föreningen Egna Hem (FEH) bildades 7 augusti 1892 vid Karlströms bruk i Kristbergs socken som på den tiden var en egen kommun. Sedermera inkorporerades Kristberg i Borensbergs kommun, som i sin tur uppgick i Motala kommun. I artikeln uppmärksammas även skillnaden mellan Motala stad (Sveriges till ytan minsta stad 1892)och Motala landskommun.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • egnahemsrörelsen
 • Karlström
 • Karlsby
 • Motala landskommun
 • rösträttsrörelsen
 • FEH
 • F W Johansson
 • Motala Verkstad
 • Föreningen Egna Hem
 • Karlströms bruk
 • Kristbergs socken
 • Östergötland
 • Kristberg
 • Motala stad
 • Egnahem
 • sociologi
 • sociologiska institutionen
 • sociology
 • Motala
 • Skalleby
 • arbetsmarknad
 • egna hem
 • Linköping
 • department of sociology
 • Brånshult
 • arbetsliv
 • egna hem
 • egnahemsrörelsen
 • Motala
 • Karlströms bruk
 • Kristberg

Other

Published
 • ISSN: 0349-6279
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences