The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Bild på Anna Rypi. Privat bild.

Anna Rypi

Bild på Anna Rypi. Privat bild.

Tre unga mäns omvändelseberättelser

Conversion stories by three young men

Author

 • Anna Rypi

Editor

 • Heber Anita
 • Tiby Eva
 • Wikman Sofia

Summary, in Swedish

Kriminologer har skildrat hur unga män ofta har erfarenhet av att vara både brottsutsatt och gärningsman. Samtidigt tenderar dessa båda roller att betraktas som delar i ett statiskt motsatsförhållande, och brottsoffret och gärningsmannen som väsensskilda personer. I detta kapitel ska jag analysera samtalsintervjuer med tre unga män av invandrarbakgrund som utsatts för våld. I analysen kommer männens relation till offerskap att aktualiseras: de har

utsatts för misshandel men inte sett sig som brottsoffer i behov av stöd. Delar av deras narrativ skulle kunna placera dem i en så kallad icke-ideal offerroll. Vid det tillfälle då männen blev utsatta för våld identifierade de sig samtidigt med en roll som bråkmakare och våldsverkare. Denna erfarenhet blir därför en väsentlig del av deras berättelse om sig själva som brottsutsatta. De tre berättelserna kommer att betraktas som en form av “omvändelse- eller utvecklingsnarrativ”; det är personliga segrar, vändpunkter och insikter som framhålls i berättelserna. Gestaltningen av etnicitet ges ett särskilt utrymme i denna narrativ.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2012

Language

Swedish

Publication/Series

Viktimologisk forskning

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • narrativ
 • omvändelse
 • gärningsman
 • offer
 • våld
 • unga
 • män
 • identitet
 • kvalitativ
 • sociologi
 • sociology

Status

Inpress

Research group

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk