The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Antoinette Hetzler

Antoinette Hetzler

Professor emerita

Antoinette Hetzler

Frizoner i Sverige?

Author

  • Antoinette Hetzler

Editor

  • Andreas Bergh

Summary, in Swedish

Det största problemet med invandrarområden är att individer stängs inne i ett bostadsområde med få möjligheter till utveckling och med negativa följderna är negativa för individerna. Kapitlen diskuterar att risken är att ekonomiska frizoner av klassiskt snitt förstärker den situationen, eller åtminstone inte bidrar till dess lösning.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2012

Language

Swedish

Pages

111-129

Publication/Series

Från utsatt till utmärkt område - bortom ekonomiska frizoner

Document type

Book chapter

Publisher

Fores

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • storstäderna
  • frizoner
  • segregering
  • sociology
  • sociologi

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-979505-4-1