The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Antoinette Hetzler

Antoinette Hetzler

Professor emerita

Antoinette Hetzler

Annie Marion Maclean : Kvinnan i industrisamhället

Author

  • Antoinette Hetzler

Editor

  • Lisa Eklund
  • Bo Isenberg

Summary, in Swedish

För att sociologi skulle kunna vara ett eget ämne och utvecklas behövde det en empirisk ansats. Annie Marion MacLean påbörjade sina doktorandstudier på Chicago universitet 1896. Med över 200 publicerade manuskript var MacLean en pionjär i utvecklingen av Chicagoskolans etnografiska arbete och utvecklingen av både sociologisk arbetslivsforskning och urban sociologi. Hennes arbete är högst relevant i dag, inte bara för dagens etnografi som method utan också etnometodologi, vardagslivssociologi och teorier om hur mikropraocesser påverkar makroförändringsprocesser.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2022-01

Language

Swedish

Pages

269-284

Publication/Series

Sociologins Klassiker : Upptäckter och återupptäckter

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Sociology

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-44-14106-0