The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Antoinette Hetzler

Antoinette Hetzler

Professor emerita

Antoinette Hetzler

Delaktighet under hot

Author

  • Antoinette Hetzler

Summary, in Swedish

Abstract in Undetermined

I Antoinette Hetzlers senaste bok, Delaktighet under hot, presenteras en inträngande studie av avstämningsmötet som utredningstekniskt hjälpmedel för Försäkringskassan. Professor Hetzler visar övertygande att även detta nya sätt att arbeta med långa sjukfall har misslyckats; sjukfallen blir inte kortare och antalet långtidssjuka som återgår i ordinarie arbete blir inte större. Istället har kassans verksamhet byråkratiserats, och sjukförsäkringens legitimitet har naggats i kanten.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2009

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Bokbox förlag

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociology
  • sociologi
  • försäkringskassa
  • långtidssjukskrivning
  • avstämningsmöte
  • utredningsteknik

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-86980-46-7