The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Antoinette Hetzler

Antoinette Hetzler

Professor emerita

Antoinette Hetzler

Vad händer med kvinnodominerade yrken? : Utsatthet inom läraryrket och socionomyrket

Author

  • Antoinette Hetzler
  • Colm Flaherty
  • Patrik Andersson

Summary, in Swedish

Genom att undersöka vad som händer i två kvinnodominerade yrken, lärarens och socialarbetarens, tar den här boken läsaren lite närmare en förståelse av dagens offentliga sektor som en arbetsplats. Vad ligger bakom de höga sjuktalen för anställda i offentliga sektor, och varför är det så att vissa kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor förlorar sina anställda och har svårt att hitta ersättare? Här visas den offentliga sektorn som arbetsplats upp genom bland annat rapporter till Arbetsmiljöverket om skada och sjukdom orsakad av hot och våld eller organisatorisk och social arbetsmiljö. Berättelserna i dessa rapporter from hundratals anställda visar att de i många fall också är offer för ett icke-fysiskt, strategiskt våld som skakar om deras yrkesidentitet och är en viktig anledning till att attraktionskraften för dessa yrken sänks.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2018-06

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Bokbox förlag

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • hot och våld
  • kvinnligt dominerade yrken

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-86980-69-6