The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Antoinette Hetzler

Antoinette Hetzler

Professor emerita

Antoinette Hetzler

"Psykisk hälsa och platsens betydelse - ett sociologs beträktelse"

Author

  • Antoinette Hetzler

Summary, in Swedish

Abstract in Undetermined

Sociologiska teorier om beteende har lagt mycket tid på att utforska platsens och i förlängningen omgivningens påverkan av individen. I artikeln presenteras en kort historisk genomgång om utvecklingen av mentalvården i Sverige, som belyser har platsen för vård speglat ett samspel mellan vetenskap och politik för att till sist blandas sammans i begreppet, den terapeutiska staten. Jag diskuterar också sociologers tankar om psykisk hälsa och ohälsa. Jag återkommer till psykisk ohälsa i Sverige genom att redovisa dela av tre olika undersökningar som jag har genomfört. I en anslutande diskussion skapar jag en ny bild av 'platsen' och den psykiska hälsan sett utifrån ett sociologiskt perspektiv.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2008

Language

Swedish

Pages

121-129

Publication/Series

Socialmedicinsk tidskrift

Volume

85

Issue

2

Document type

Journal article

Publisher

Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociology
  • sociologi
  • psykisk hälsa
  • den terapeutiska staten
  • vetenskap och politik
  • mentalvården i Sverige

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0037-833X