The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Antoinette Hetzler

Antoinette Hetzler

Professor emerita

Antoinette Hetzler

Välfärds framtid, strategisk anpassning och 'jobblös tillväxt'

Author

 • Antoinette Hetzler

Editor

 • Kurt Almqvist
 • Lotta Gröning

Summary, in Swedish

Hur ser vi på välfärdens framtid? Kan vi vara säkra på att samhällets skyddsnät kommer att vara tillräckligt när vi behöver det? I det tredje stadiet av välfärdsutvecklingen är det svårt att finna det starka skyddsnätet, eller ens resterna av det gamla folkhemmet. Jag menar att sociala rättigheter existerar i en dynamisk instabilitet men att de är en del av den moderna rättsliga utvecklingen. Jämlikhetsambitionen tvingas möjligen stå tillbaka i det stadium av välfärdsutvecklingen vi nu befinner oss i. Men en pendelrörelse behöver inte stanna bara för att den ibland går riktigt långsamt.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2011

Language

Swedish

Pages

33-47

Publication/Series

Välfärdsstatens framtid

Document type

Book chapter

Publisher

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • folkhemmet
 • välfärdsutveckling
 • skyddsnätet
 • jämlikhet
 • sociologi
 • sociology

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-89672-33-8