The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Antoinette Hetzler

Antoinette Hetzler

Professor emerita

Antoinette Hetzler

Meningslös byråkrati drabbar sjukskrivna

Author

  • Antoinette Hetzler

Summary, in Swedish

Abstract in Undetermined

Ny undersökning visar: Försäkringskassans avstämningsmöten till ingen nytta. De lagstadgade möten som ska få långtidssjukskrivna ut på arbetsmarknaden leder inte till att de får jobb i större utsträckning jämfört med dem som inte kallats till sådana möten. Inte heller blir sjukskrivningstiden kortare. Avskaffa dessa möten, de fyller ingen funktion, skriver professor Antoinette Hetzler

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2009-07-07

Language

Swedish

Pages

4-4

Publication/Series

Dagens nyheter (DN debatt)

Document type

Newspaper article

Publisher

Dagens Nyheter

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociology
  • långtidssjukskrivning
  • arbetsmarknad
  • sociologi
  • avstämningsmöten

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1101-2447