The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Åsa Lundqvist

Åsa Lundqvist

Professor

Åsa Lundqvist

Familjen i den svenska modellen

Author

  • Åsa Lundqvist

Other contributions

  • Christine Roman

Summary, in Swedish

När den svenska välfärdsmodellen växte fram var det trygghetssystemen och arbetsmarknadspolitiken som stod i centrum. Under denna tid förvandlades familjen från att vara en enskild angelägenhet till att bli föremål för politiska ingripanden. Familjen blev ett eget politikområde, vars mål och medel kom att diskuteras under flera decennier. Historien om familjepolitikens framväxt är en historia om intressekonflikter. Vilka aktörer och institutioner bestämde den svenska familjepolitikens inriktning? En viktig plattform var utredningsväsendet. Här artikulerades nya, ibland kontroversiella idéer och ideal som ofta hämtades från samhällsvetenskapens forskning om familj och kön. Vetenskapen gavs därigenom stort inflytande inom det offentliga utredningsväsendet. Och därmed även över den förda politiken och det familjepolitiska reformarbetet.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2007

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Boréa Bokförlag

Topic

  • Gender Studies

Status

Published

Project

  • Den moderna familjen och individualiseringsprocessen. Konstruktion och förändring av det svenska familjebegreppet, 1930-2000

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-89140-49-3