The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carl-Göran Heidegren

Carl-Göran Heidegren

Professor emeritus

Carl-Göran Heidegren

Ernst och Friedrich Georg Jünger. Två bröder, ett århundrade

Author

  • Carl-Göran Heidegren

Summary, in Swedish

Bröderna Ernst och Friedrich Georg Jünger var samtidsvittnen som iakttog, uttydde och kommenterade 1900-talet i dess olika faser och händelseförlopp. Bådas liv och verk utgör i hög grad en löpande kommentar till det gångna århundradet.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2011

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Bokförlaget Atlantis

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociology
  • sociologi

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-7353-443-7