The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carl-Göran Heidegren

Carl-Göran Heidegren

Professor emeritus

Carl-Göran Heidegren

Antropologi, samhällsteori och politik. Radikalkonservatism och kritisk teori. Gehlen-Schelsky-Habermas-Honneth-Joas

Author

 • Carl-Göran Heidegren

Summary, in Swedish

Om man betraktar människan som varg, lamm eller blanddjur har konsekvenser för ens syn på samhället och politiken. Omvänt så har uppfattningen om samhället och politiken rimligtvis konsekvenser för en syn på människan. Boken utforskar på teorihistorisk väg sambandet, eller snarare några möjliga samband, mellan de i titeln angivna komponenterna. I centrum för framställningen står de fem i undertiteln nämnda filosoferna och sociologerna. Boken ger även en inblick i det nationalsocialistiska Tysklands och Förbundsrepublikens intellektuella miljöer, särskilt den filosofiska och sociologiska.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2002

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Daidalos

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • sociology
 • politisk orientering
 • människobild
 • samhällsteori
 • radikalkonservatism
 • kritisk teori
 • sociologi
 • idéhistoria

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 98 7173 164 4