The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carl-Göran Heidegren

Carl-Göran Heidegren

Professor emeritus

Carl-Göran Heidegren

Livsföring – ett sociologiskt grundbegrepp

Author

 • Carl-Göran Heidegren
 • Mikael Carleheden
 • Bo Isenberg

Summary, in Swedish

Frågan hur vi lever är lika gammal som aktuell – och viktig. I takt med att samhället förändras ter den sig bara än mer angelägen. Bokens ambition är att i olika avseenden aktualisera begreppet livsföring inom den sociologiska traditionen och teoribildningen liksom inom andra samhälls- och kulturvetenskaper. Innehåll: Inledning; 1. C-G. Heidegren: Livsstil och livsföring hos Simmel och Weber; 2. B. Isenberg: Moderna moralister. Om livsföring och kontingens som sociologins centrala problem; 3. M. Carleheden: Asketism, organisation och autenticitet. Om den strukturella omvandlingen av livsföring i väst; C-G. Heidegren: Livsföringsforskning; B. Isenberg: Autenticitet och serendipitet. En samtidshermeneutik.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2007

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Liber

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • sociology
 • autenticitet
 • modernitetens transformation
 • livsföring
 • sociologi
 • kontingens

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978 91-47-08727-3