The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carl-Göran Heidegren

Carl-Göran Heidegren

Professor emeritus

Carl-Göran Heidegren

Den nya Uppsala-filosofin och brytningen med transcendentalismen

Author

 • Carl-Göran Heidegren

Summary, in Swedish

Artikeln rekonstruerar framväxten av den så kallade Uppsala-filosofin, framför allt representerad av Axel Hägerström, under 1900-talets första decennium. Bland annat lyfts betydelsen av Hägerströms föreläsning om Hegels logik under våren 1905 fram, liksom viktiga influenser från den så kallade neo-friesianska skolan kring Leonard Nelson.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2002

Language

Swedish

Pages

71-102

Publication/Series

Lychnos

Document type

Journal article

Publisher

Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • transcendentalfilosofi
 • Axel Hägerström
 • idéhistoria
 • filosofi
 • Uppsala-filosofi
 • neo-friesianism
 • sociologi
 • sociology

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 0076-1648