The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carl-Göran Heidegren

Carl-Göran Heidegren

Professor emeritus

Carl-Göran Heidegren

Idealistisk systemfilosofi kontra den positiva andan i finsk och svensk universitetsfilosofi

Author

 • Carl-Göran Heidegren

Editor

 • Stefan, Johan Nygård, Strang

Summary, in Swedish

Artikeln utvecklar två idealtyper för idealistisk systemfilosofi och den positiva andan, och använder sedan dessa för att rekonstruera en förändringsprocess inom finsk och svensk universitetsfilosofi som försiggår under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2006

Language

Swedish

Pages

21-50

Publication/Series

Mellan idealism och analytisk filosofi. Den moderna filosofin i Finland och Sverige 1880-1950

Document type

Book chapter

Publisher

Svenska litteratursällskapet i Finland

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • den positiva andan
 • idéhistoria
 • idealistisk systemfilosofi
 • finsk universitetsfilosofi
 • sociology
 • svensk universitetsfilosofi
 • sociologi

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7353-169-6