The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carl-Göran Heidegren

Carl-Göran Heidegren

Professor emeritus

Carl-Göran Heidegren

Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860-1915

Author

 • Carl-Göran Heidegren

Summary, in Swedish

Under senare delen av 1800-talet och en bit in på 1900-talet genomgår filosofiämnet vid samtliga nordiska universitet en förändring som kan beskrivas som ett modernt genombrott. Förändringsprocessen består väsentligen i att idealistiska systemfilosofier av den typ som hegelianismen och boströmianismen representerar utmanas av nyare riktningar som positivism, värdeidealism och livsfilosofi. Boken rekonstruerar och analyserar denne förändringsprocess. Den är ett exempel på en sociologiskt och idéhistoriskt orienterad filosofihistorieskrivning.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2004

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Daidalos

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • sociology
 • idéhistoria
 • sociologi
 • positivism
 • värdeidealism
 • modernt genombrott
 • filosofisk modernisering
 • nordisk universitetsfilosofi
 • idealistisk systemfilosofi

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 91 7173 208 x