The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carl-Göran Heidegren

Carl-Göran Heidegren

Professor emeritus

Carl-Göran Heidegren

FOSS-galaxen. En empirisk undersökning kring fri och öppen programvaraurörelsen

Author

 • Carl-Göran Heidegren

Summary, in Swedish

FOSS står för Free Open Source Software. På svenska talar man om fri programvara eller öppen källkod. Rapporten diskuterar denna företeelse samt redovisar en enkätundersökning genomförd bland medlemmar av Svenska Linux-föreningen. Den övergripande ambitionen är att bidra till ett svar på frågan: Varför är FOSS ett sociologiskt intressant och betydelsefullt socialt fenomen?

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2006

Language

Swedish

Publication/Series

Research Report in Sociology

Document type

Report

Publisher

Department of Sociology, Lund University

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • sociology
 • kulturbetydelse
 • sociologi
 • Open Source
 • värdekosmos
 • hackarkultur
 • free software

Status

Published

Report number

2006:2

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 91-7267-218-8