The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carl-Göran Heidegren

Carl-Göran Heidegren

Professor emeritus

Carl-Göran Heidegren

Hegels Fenomenologi. En analys och kommentar

Author

 • Carl-Göran Heidegren

Summary, in Swedish

Boken innehåller en löpande kommentar till och analys av Hegels första huvudverk "Phänomenologie des Geistes" (1807). Därutöver rymmer den ett antal undersökningar om olika teman och problem relaterade till Hegels verk. Dess grundläggande idé samt övergripande struktur lyfts fram, liksom den idéhistoriska kontext i vilken boken tillkom.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

1995

Language

Swedish

Publication/Series

Moderna tyska tänkare

Document type

Book

Publisher

Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • intersubjektivitet
 • idéhistoria
 • Hegel
 • filosofi
 • subjektivitet
 • sociology
 • sociologi
 • medvetandets historia

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 91-7139-231-9