The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Christofer Edling

Christofer Edling

Professor

Christofer Edling

Det personliga är sociologiskt. 14 professorer om svensk sociologi

Editor

  • Gunnar Andersson
  • Thomas Brante
  • Christofer Edling

Summary, in Swedish

Akademiska ämnen samlar ibland ihop sig till återblickar. Erfarna företrädare för ämnet sammanfattar och värderar dess historia och föreslår möjliga framtida vägar i en antologi. I denna specialutgåva av Sociologisk Forskning, i samarbete med Liber, publiceras 14 framstående sociologers beskrivningar av ämnets utvecklingsförlopp tillsammans med den parallella formeringen av deras egna akademiska habitus. Genom personligt hållna betraktelser – en slags akademiska självbiografier – tecknar boken en bred bild av ämnets historia och nuvarande villkor, en bild från vilken den svenska sociologin kan ta avstamp och blicka framåt.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Liber

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • svensk sociologi
  • biografi
  • sociologi

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-47-11503-7