The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Christofer Edling

Christofer Edling

Dean | Professor

Christofer Edling

Det personliga är sociologiskt. 14 professorer om svensk sociologi

Editor

  • Gunnar Andersson
  • Thomas Brante
  • Christofer Edling

Summary, in Swedish

Akademiska ämnen samlar ibland ihop sig till återblickar. Erfarna företrädare för ämnet sammanfattar och värderar dess historia och föreslår möjliga framtida vägar i en antologi. I denna specialutgåva av Sociologisk Forskning, i samarbete med Liber, publiceras 14 framstående sociologers beskrivningar av ämnets utvecklingsförlopp tillsammans med den parallella formeringen av deras egna akademiska habitus. Genom personligt hållna betraktelser – en slags akademiska självbiografier – tecknar boken en bred bild av ämnets historia och nuvarande villkor, en bild från vilken den svenska sociologin kan ta avstamp och blicka framåt.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Liber

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • svensk sociologi
  • biografi
  • sociologi

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-47-11503-7