Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Sociologi genom litteratur. Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar

Editor:
  • Christofer Edling
  • Jens Rydgren
Publishing year: 2015
Language: Swedish
Pages:
Document type: Book
Publisher: Arkiv

Abstract english

Skönlitteraturen illustrerar samhällsvetenskapliga kärn­resonemang, den väcker nya frågor om människans existentiella villkor och den sprider nytt ljus över vårt sätt att se på världen. Men trots att samhällsvetenskapen kan sägas ha uppstått under samma epok som den moderna litteraturen, och trots att de har fascinationen inför samhället och det s­ociala samspelet gemensamt, så har skönlitteraturen märkligt nog inte någon naturlig plats i samhällsvetarens verktygslåda. Sociologi genom litteratur tjänar både som en reflektion över samhällsvetenskapens egenart och som en inbjudan till samhällsvetare att använda skönlitteraturen som ett fönster mot den sociala verkligheten.

Keywords

  • Sociology
  • Sociologi

Other

Published
  • ISBN: 9789179242701
Christofer Edling
E-mail: christofer [dot] edling [at] soc [dot] lu [dot] se

Dean

Faculty of Social Sciences

+46 46 222 88 62

35

Professor

Centre for Economic Demography

10

Professor

Sociology

+46 46 222 88 62

333

31

Background

I earned my PhD from Stockholm University in 1999. Between 2002 and 2005 I was Torgny Segerstedt Pro Futura Fellow at the Swedish Collegium for Advanced Study at Uppsala University. I received my Docent-title in 2003, and was appointed Associate Professor at Stockholm University in 2004. From 2006 to 2008 I was Head of the Department of Sociology at Stockholm university. Before coming to Lund in 2012 I served as Full Professor of Sociology at Jacobs University, Bremen, Germany. I have been a fellow at Wissenschaftskolleg zu Berlin (2004/05) and Stellenbosch Institute for Advanced Study (2013).

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences