The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Christofer Edling

Christofer Edling

Professor

Christofer Edling

Sociologi genom litteratur. Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar

Editor

  • Christofer Edling
  • Jens Rydgren

Summary, in Swedish

Skönlitteraturen illustrerar samhällsvetenskapliga kärn­resonemang, den väcker nya frågor om människans existentiella villkor och den sprider nytt ljus över vårt sätt att se på världen. Men trots att samhällsvetenskapen kan sägas ha uppstått under samma epok som den moderna litteraturen, och trots att de har fascinationen inför samhället och det s­ociala samspelet gemensamt, så har skönlitteraturen märkligt nog inte någon naturlig plats i samhällsvetarens verktygslåda. Sociologi genom litteratur tjänar både som en reflektion över samhällsvetenskapens egenart och som en inbjudan till samhällsvetare att använda skönlitteraturen som ett fönster mot den sociala verkligheten.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Arkiv

Topic

  • Sociology

Keywords

  • Sociologi

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789179242701