The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

jp 5 ny

David Wästerfors

Professor

jp 5 ny

Att analysera kvalitativt material

Author

 • Jens Rennstam
 • David Wästerfors

Editor

 • Göran Ahrne
 • Peter Svensson

Summary, in Swedish

I detta kapitel behandlas analys av kvalitativt material, det vill säga det arbete i forskningsprocessen som brukar intensifieras efter att det empiriska materialet är insamlat. Vi belyser tre grundläggande arbetssätt för att skapa samhällsvetenskapliga analyser: att sortera, att reducera och att argumentera. Det rör sig om tre handlingar som bemöter tre problem och försöker gör dem hanterbara. Att sortera empiri bemöter vad man skulle kunna kalla kaosproblemet, det vill säga problem med oöverskådlighet och oordning. Att reducera empiri bemöter representationsproblemet, det vill säga omöjligheten i att "visa allt" och därmed representera fältet eller materialet i dess helhet. Att argumentera, slutligen, bemöter auktoritetsproblemet, det vill säga problemet med att göra sig hörd i forskar- och kunskapssamhället.

Department/s

 • Department of Business Administration
 • Sociology

Publishing year

2011

Language

Swedish

Pages

194-210

Publication/Series

Handbok i kvalitativa metoder

Document type

Book chapter

Publisher

Liber

Topic

 • Business Administration
 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • sociology
 • företagsekonomi
 • sociologi
 • argumentation
 • analys
 • kvalitativa metoder

Status

Published

Research group

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-47-09446-2