The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

jp 5 ny

David Wästerfors

Professor

jp 5 ny

Vanskligt och kort : Om våldshändelser bland unga på institution

Author

  • David Wästerfors

Summary, in Swedish

... en personal ville kasta en burk bearnaisesås i huvudet på mig ...
... då kom det skitmånga personal och bara brotta ned oss, alltså fy fan ...
... alltså konflikter kommer vi inte undan, så enkelt är det ...

I "Vanskligt och kort" analyserar författaren fem händelser från vardagen på särskilda ungdomshem i Sverige, en välkänd plats för många ungdomar med kriminella erfarenheter och psykosociala problem. Genom att närstudera händelser blir återkommande drag tydliga i det våld som kan inträffa vid den här typen av institutionsplacering. Både de unga och personalen får berätta och deras tolkningar jämförs med journalanteckningar och tidigare forskning av bland andra Erving Goffman, Jack Katz, Randall Collins och Hannah Arendt.

Författaren återger de ungas och personalens knep för att undvika våld samt formulerar nya eller nygamla begrepp som anspänd vardaglighet, hopkrympt svängrum, institutionell behärskning och moraliska känslor.

"Vanskligt och kort" vänder sig till studerande vid högskolor och universitet, särskilt inom sociologi, socialantropologi, socialt arbete, socialpsykologi, etnologi, kriminologi och annan beteendevetenskap. Boken riktar sig också till personal och ungdomar vid olika behandlingsinstitutioner.

Manuset har sakgranskats av Sofia Enell, Johanna Esseveld och Sabine Gruber.

Department/s

  • Sociology
  • Department of Sociology

Publishing year

2019

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Sociology

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-44-13542-7