The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

jp 5 ny

David Wästerfors

Professor

jp 5 ny

På tal om mutor

Author

  • Katarina Jacobsson
  • David Wästerfors

Summary, in Swedish

Gränserna för vad som ska uppfattas som en muta är sällan enkla att dra. Det som juridiskt definieras som korrupt kan i vardagliga termer beskrivas som något klanderfritt – som provisioner, konsultuppdrag,

gåvor, resor, bjudningar och liknande. Mutor kan ofta förklaras som närbesläktat med socialt umgänge eller gästfrihet. De kan också förklaras i termer av tacksamhet eller som sedvänja och kultur. Artikeln är baserad på intervjumaterial från två pågående kvalitativa

sociologiska studier: en om svenska affärsmän verksamma i Öst- och Centraleuropa och en om det svenska rättsväsendets hantering av mutbrott och bestickning. Författarna till artikeln menar att det är viktigt för de företag och organisationer som vill bekämpa mutor och korruption att uppmärksamma dessa fenomen och de vokabulärer de beskrivs med. Artikeln diskuterar också hur ekonomiska motiv kan användas för att förmå företag och branscher att föregå med gott exempel.

Department/s

  • School of Social Work
  • Sociology

Publishing year

2003

Language

Swedish

Publication/Series

Förebyggande metoder mot ekobrott : en antologi ( Rapport / BRÅ)

Document type

Report

Publisher

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published

Research group

  • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-38-32002-9