The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

jp 5 ny

David Wästerfors

Professor

jp 5 ny

Konflikthantering i ungdomsvård ur ett sociologiskt perspektiv

Author

 • David Wästerfors

Summary, in English

Ett bråk passerar sällan obemärkt, tvärtom väcker det människors intresse och engagemang. Men vad innebär uppmärksamheten för bråkets utveckling? Hur hanteras en mellanmänsklig konflikt? Denna rapport berättar om bråkets betydelse, varierande förlopp och hantering i ungdomsvården utifrån etnografiskt material (observationer och intervjuer) från framför allt en institution, här kallad Silverbäcken. Med hjälp av empiriska exempel argumenterar författaren för ett sociologiskt perspektiv på ungdomsvårdens konflikthantering. Konflikter visar sig vara sammanflätade med institutionens vardagliga sysslor, och personalens tillrättavisningar eller ingripanden ”förhandlas fram” i socialt samspel. En rad användbara begrepp förklaras och belyses: mikropolitik, eskalering och de-eskalering, situationella och institutionella åtgärder, going concerns, behärskning, bråkförklaringar och låtsasbråk. Rapporten innehåller även en forskningsöversikt och reflektioner över forskarens relation till fältet.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2009

Language

Swedish

Publication/Series

Forskningsrapport SIS FoU

Document type

Report

Publisher

Statens institutionsstyrelse

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • play
 • going concerns
 • micro-politics of trouble
 • treatment
 • juvenile delinquents
 • youth care
 • conflict
 • quarrel
 • doing gender
 • sociology
 • sociologi

Status

Published

Report number

3

Research group

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1404-2576