The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Kjell Nilsson

Kjell Nilsson

Senior lecturer

Kjell Nilsson

Utbildning, forskning och innovation i ett internationellt sammanhang

Author

  • Jan-Olof Nilsson
  • Kjell Nilsson

Summary, in Swedish

En förutsättning för svensk högre utbildning att vara långsiktigt framgångsrik internationellt, är att vi kan erbjuda utbildning av hög kvalitet. Utgångspunkten kan därför inte vara att enbart sälja utbildning utan bör också innefatta att höja kvaliteten i den svenska utbildningen. Internationalisering och internationellt samarbete måste bli en viktig kvalitetsaspekt tillsammans med nödvändiga resurser för att kunna erbjuda en internationellt gångbar utbildning.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2011

Language

Swedish

Pages

27-35

Publication/Series

Svenska kunskapssystemet – en möjlighet till framtida export

Volume

R 11:02

Document type

Book chapter

Publisher

STINT

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • internationalisering
  • innovation
  • utbildning
  • forskning
  • sociologi
  • sociology

Status

Published