The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Kjell Nilsson

Kjell Nilsson

Senior lecturer

Kjell Nilsson

Konflikt, kontroll, expertis. Att använda social forskning

Author

  • Kjell Nilsson
  • Sune Sunesson

Summary, in English

Under de senaste åren har det skett en dramatisk ökning av tillämpad samhällsforskning i Sverige. Författarna frågar sig hur all denna forskning använts och vilken funktion den har, särskilt i socialt arbete. Är den ett bidrag till hunsade och förnedrade människors frigörelse, eller befäster den bara deras underordning genom att skapa en expertis som legitimerar den rådande ordningen?

Department/s

  • Sociology
  • School of Social Work
  • Pufendorf Institute for Advanced Studies

Publishing year

1988

Language

Swedish

Publication/Series

Lund studies in Social Welfare

Document type

Book

Publisher

Arkiv

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociologi
  • sociology

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9179240283