The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait Lisa Eklund. Photo: Emma Lord.

Lisa Eklund

Associate Professor | Senior Lecturer

Portrait Lisa Eklund. Photo: Emma Lord.

Att upptäcka och återupptäcka klassisk sociologi

Author

 • Lisa Eklund
 • Bo Isenberg

Editor

 • Lisa Eklund
 • Bo Isenberg

Summary, in Swedish

Sociologi är läran om samhället, om människan som social varelse, om hur individen relaterar till sig själv och till andra. Sociologin analyserar hur och på vilka villkor människan formar samhället och omvänt hur samhället och gruppen formar människan i tid och rum. Under 1800-talet utmejslades sociologin först som allmänt ämne och så småningom som en vetenskaplig disciplin vid universiteten med särskilda frågeställningar, teorier och metoder. Det är vid denna tid som den klassiska sociologin tar form. Boken ägnar ett tjugotal kapitel åt ett tjugotal klassiska sociologer, somliga etablerade som klassiker, andra som vi upptäcker som klassiker. Från Comte till Myrdal via Martineau, Marx, Tarde, Tönnies, Veblen, Cooper, Durkheim, Simmel, Gilman, Addams, Mead, Weber (Max), Du Bois, MacLean, Weber (Marianne), Mannheim, Lynd (Helen Merrell), Elias, Schütz.

Department/s

 • Centre for Economic Demography
 • Sociology

Publishing year

2022-01-17

Language

Swedish

Pages

19-34

Publication/Series

Sociologins klassiker : Upptäckter och återupptäckter

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Sociology

Keywords

 • Sociologi
 • Klassisk sociologi
 • Sociologisk teori
 • Sociologins klassiker

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-14106-0