The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait Lisa Eklund. Photo: Emma Lord.

Lisa Eklund

Associate Professor | Senior Lecturer

Portrait Lisa Eklund. Photo: Emma Lord.

Sociologins klassiker : Upptäckter och återupptäckter

Editor

  • Lisa Eklund
  • Bo Isenberg

Summary, in Swedish

Människan gör samhället – formar, utvecklar, bevarar. Men samhället gör också människan – människan formas och utvecklas i och genom samhället. Detta är den klassiska sociologins stora insikt. Sociologins klassiker – upptäckter och återupptäckter presenterar tjugotvå sociologiska tänkare som med stor spännvidd varierar denna grundläggande sociologiska insikt som i dag äger större giltighet än någonsin.

Sociologins klassiker presenterar grundfrågor och centrala begrepp hos klassiker, från Auguste Comte till Alva och Gunnar Myrdal. Unika särdrag behandlas liksom likheter med andra klassiker. Boken betonar den klassiska sociologins aktualitet för analysen av vårt eget samhälle. Ett syfte med antologin är att vidga förståelsen av klassisk sociologi och inkludera dem som tidigt skrev viktiga sociologiska verk men som inte fått den uppmärksamhet de förtjänar. I många av bokens kapitel presenteras sociologiska tänkare för första gången på svenska.

Sociologins klassiker vänder sig till studenter i sociologi och annan samhälls-­ och beteendevetenskap på grundnivå. Boken kan med fördel utgöra grunden för hur hela kurser organiseras. Den är också lämplig för studenter och forskare som söker introduktioner till enskilda sociologiska tänkare.

Department/s

  • Centre for Economic Demography
  • Sociology

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Sociology
  • Political Science
  • Economics and Business

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-44-14106-0