The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Lisa Flower. Photo: Emma Lord.

Lisa Flower

Associate Professor | Associate Senior Lecturer

Portrait of Lisa Flower. Photo: Emma Lord.

Lojalitetsarbete : Hur visar en advokat lojalitet mot sin klient

Loyalty work : How does a defence lawyer show loyalty to the client

Author

  • Lisa Flower

Summary, in Swedish

I alla vardagliga situationer och relationer gör sig inblandade personers känslor påminda på olika sätt. Det kan få en stor inverkan på utfallet av mänskliga möten i skilda sammanhang. I den ”juridiska världen” har detta länge varit en icke-fråga. Juridiken är till sin natur rationell och objektiv och det gäller juristen också. Så har det sagts. Men detta är av allt att döma en grov förenkling. I denna uppsats (som bygger på hennes doktorsavhandling) redovisar Lisa Flower förekomsten och betydelsen av känslor och hur sådana hanteras inom ramen för en rättegång.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2019

Language

Swedish

Publication/Series

Ny Juridik

Issue

2

Document type

Journal article

Publisher

Karnov Group

Topic

  • Law

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1400-3007