The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

Head of department | Senior Lecturer

Magnus Karlsson

Vägen till validering

Author

  • Magnus Karlsson

Summary, in Swedish

Projektet bygger på ett samarbete med regionens folkhögskolor och Folkuniversitetet när det gäller behörighetsgivande utbildning. Det är med andra ord viktigt att göra en kartläggning av hur olika universitetsförberedande utbildningar arbetar för att säkerställa behörighet och hur detta skall kunna bli en integrerad del av arbetet med breddad rekrytering på Lunds universitet.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2019

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Universitets- och högskoleämbetet

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published