The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

Head of department | Senior Lecturer

Magnus Karlsson

Om rädslan att misslyckas

Author

  • Magnus Karlsson

Editor

  • Thomas Knoll

Summary, in Swedish

Kapitlet utgår ifrån den tidigare modernitetens manifestationer av Durkheims "organisk solidaritet", de former av Gemeinschaft som mest typiskt utvecklades i småstaden vid tiden för Gesellschafts genombrott, där de lyckades hålla samman i grunden splittrade kollektiv. Mot bakgrund av aktuell empiri diskuteras sedan konsekvenserna av dessa gemenskapers upplösnng för människor i vår egen tid. Dessa söker återvinna något av såväl självständighet och kontrollen över det egna arbetet som den strukturerade gemenskap som fanns hantverkarnas förmoderna värld, en form av autonomi i gemenskap. En sådan gemenskap kan tyckas ouppnålig för de flesta under de senmoderna betingelserna, men dessa tillhandahåller emellertid också nya möjligheter för deras förverkligande.

Publishing year

2005

Language

Swedish

Pages

77-99

Publication/Series

Ensam tillsammans

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociology
  • sociologi

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-44-04593-X