The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

Head of department | Senior Lecturer

Magnus Karlsson

Ung Kraft : Unga och unga vuxnas deltagande i kulturella verksamheter

Author

  • Magnus Karlsson

Summary, in Swedish

Rapporten framhåller vikten av ledningens förståelse av styrning och rutiner kontra delaktighet och frihet samt betydelsen av bekräftelse och prioriteringar för att igångsätta och långsiktigt arbeta med och för ung delaktighet.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Sociologiska institutionen, Lunds universitet

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published